Մատնահարդարները, դիմահարդարները և դաջվածք անողները  այսուհետ պարտադիր բուժզննում կանցնեն

ArmeniaON, դեկտեմբերի 20. Կառավարությունը փոփոխություններ և լրացումներ է կատարել նաև 2003 թ. մարտի 27-ի «Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր զննության, և բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականության ցանկը, անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի, բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկը, անձին ժամանակավորապես աշխատանքի չթույլատրելու մասին որոշման ձևերը հաստատելու մասին» որոշման մեջ: