ArmeniaON, մայիսի 24. Արդեն երկար տարիներ Վերջին զանգին նվիրված Թաթա Սիմոնյանի այս երգը կարծես դարձել է այդ գեղեցիկ օրվա հիմնը։